Wij zijn het Huis van Gebed De Sjofar

Als Huis van Gebed zijn we aangesloten bij de gebedsbeweging '24-7 gebed'.


Wij (Ad en Tineke van der Heiden) hebben een hart van aanbidding en een groot verlangen om onze Drie-enige God met ons gebed te dienen. Enekele jaren gelden zijn wij, vanuit dat verlangen, het Huis van Gebed in ons huis begonnen en we hebben er met heel veel plezier inhoud aan gegeven. In mei 2014 werden wij benaderd om het leiderschap van de evangelische gemeente Rafaël de Rivier in Rotterdam-Alexander over te nemen en na een ruime overweging hebben wij de stem van de Heer gehoord en hebben onze roeping aanvaard en zijn een traject in gegaan om het leiderschap over te nemen. In maart 2015 zijn we ingezegend als oudsten in de geemnte en op 29 november 2015 zijn we ingezegend als het voorgangersechtpaar van de evangelische gemeente Rafaël de Rivier. Dit betekent natuurlijk niet dat wij gestopt zijn met ons gebed, integendeel zelfs. Maar we hebben wel besloten ons gebedshuis De Sjofar onder te gaan brengen bij Rafaël de Rivier. Het gebedswerk gaat dus door, maar we verhuizen het naar Rotterdam-Alexander en het wordt toegevoegd aan het gebedswerk van de gemeente. Dit gebedswerk wordt geleid door Gerda Verheij en op dinsdagavond komen we samen. Deze samenkomsten worden voorlopig gehouden op het adres Sjanghailaan 40, 3067 MH Rotterdam.

God verlangt ernaar om contact met ons te hebben en te houden. We zijn als Zijn kinderen geroepen om God te aanbidden, te loven en te prijzen. Dat komt vooral naar buiten in een levensstijl van gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heilige Geest. We zien in het leven van de priesters in het Oude Testament, maar ook in het leven van Jezus, Zijn discipelen en de eerste gemeenten dat zij aparte tijden en locaties hadden waar zij God zochten in gebed en aanbidding. Het huis van gebed wil een verlengstuk zijn van wat de priesters in de tempel deden, van wat Jezus op de berg deed, van wat de discipelen in de bovenzaal deden envan wat de eerste gemeenten in hun huizen deden.

Ons Huis van Gebed De Sjofar is inderdaad een plek van God zelf, een plek waar hij kan wonen en tronen. Een plek waar Hij vereerd en aanbeden wordt. Een plek waar mensen vol aanbidding en met waardige eerbied voor Hem knielen. Een plek waar ook iedereen zichzelf kan en mag zijn.

We zijn als Huis van Gebed De Sjofar onderdeel van de evangelische gemeente Rafaël de Rivier en aangesloten bij het Huis van Gebed van Rafaël Nederland en daarnaast willen wij ons ook graag dienend opstellen voor het hele lichaam van onze Heer, zonder onderscheid. 

Het ´24-7 gebed´ is een wereldwijde gebedsbeweging gedragen door veel verschillende kerken en organisaties, ook hier in Nederland.

Volg ons ook op onze Facebook pagina: Huis van Gebed De Sjofar.

Wil je iets met ons delen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: ad@huisvangebed-desjofar.nl

Reacties zijn uitgeschakeld.